Tehnician în activități de agroturism montan

Projects

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting

Cursul își propune formarea competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor necesare organizării și planificării activităților în pensiunea turistică şi agroturistică, precum și a serviciilor turistice specifice de bază şi suplimentare pentru clienți în funcţie de cerinţele acestora, alături de promovarea produsului turistic şi a specificului local.

Cui se adresează acest curs?

• Companiilor care doresc să-și califice personalul în vederea creșterii motivării acestuia și îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților;
• Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului și industria ospitalității, respectând cerințele UE;
• Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de calificare;
• Persoanelor care vor să-și însușească cunoștințele necesare gestionării unei pensiuni turistice şi agroturistice, de la cei mai buni specialiști în domeniul turismului;

Descrierea ocupației

Tehnicianul în activităţi de agroturism montan este persoana care realizează următoarele activităţi: gestionează unitatea agroturistică, organizează şi conduce activitățile de agroturism, dezvoltă activităţile de valorificare a resurselor locale şi gospodăreşti, organizează servicii de agroturism în calitate de agent de agroturism, administrează pensiunea agroturistică, însoţeşte grupurile turistice şi este ghid montan pentru acestea sau ghid montan ecvestru.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoașterea normelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Comunicare profesională;
• Comunicare profesională în limba modernă;
• Tehnologia informaţiei şi utilizarea calculatorului;
• Managementul calităţii;
• Managementul proiectelor;
• Elemente de montanologie;
• Economia zonei montane;
• Dezvoltarea durabilă a agroturismului în zona montană;
• Realizarea producţiei culinare;
• Tehnica servirii preparatelor şi băuturilor;
• Marketing în agroturism;
• Managementul activităţilor de agroturism;
• Evidenţă primară în unitatea agroturistică;
• Comportament şi etică în agroturism;
• Amenajări pentru agroturism;
• Promovarea tradiţiilor locale în agroturism;
• Configurarea gospodăriei agroturistice.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare Nivel 3 – 1080 ore (360 ore teorie + 720 ore practică)

Condiții de înscriere

Absolvent de studii superioare

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting