Mozaicar Faianțar

Projects

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting

Cursul de „Mozaicar-Faianțar” este un curs de calificare care își propune să asigure competențele necesare cunoașterii activității de mozaicar-faianțar, pentru a activa pe piața muncii în domeniu.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor din cadrul firmelor cu profil în domeniul construcțiilor care doresc să-și califice sau recalifice personalul;
• Persoanelor fizice care lucrează în domeniu, dar cărora le lipsește o recunoaștere a competențelor dobândite formal.

Descrierea ocupației

Mozaicarul-faianţar este muncitorul în construcţii care execută placarea suprafeţelor vechi sau nou construite, după ce au fost parcurse toate operaţiile pregătitoare. Mozaicarul-faianţar repară suporturile deteriorate, identifică materialele adecvate, uneltele şi dispozitivele necesare executării operaţiilor de placare, realizează placaje plane şi verticale, remediază defectele sesizate, foloseşte corect termenii tehnici de specialitate şi aplică atât normele de securitate a muncii, cât şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

Competențe profesionale dobândite:

• Comunicarea la locul de muncă;
• Efectuarea de calcule matematice simple;
• Identificarea sarcinilor și planificarea activității;
• Respectarea NSSM și PSI;
• Aplicarea procedurilor tehnice de execuție și control al calității;
• Stabilirea soluției de lucru;
• Pregătirea locului de muncă;
• Pregătirea suprafețelor de lucru;
• Pregătirea materialelor pentru punerea în operă;
• Montarea și fixarea plăcilor.

Curricula cursului

• Igiena și securitatea muncii;
• Lucrul în echipă;
• Materiale pentru finisaje;
• Studiul culorilor;
• Pardoseli din plăci;
• Pardoseli turnate;
• Placaje din piatră naturală și produse ceramice;
• Pardoseli din placaje și mase plastice.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare nivel 2 – 720 de ore ( 240 ore – teorie și 480 orepractică);

Condiții de înscriere

10 clase absolvite.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting