Izolator

Projects

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting

Cursul de „Izolator” este un curs de calificare ideal pentru persoanele pasionate de acest domeniu. Cei ce vor urma acest curs de izolator vor dobândi o serie de competențe specifice care îi va ajuta în realizarea și îndeplinirea sarcinilor acestei meserii, la cel mai înalt nivel.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor din cadrul firmelor cu profil în domeniul construcțiilor care doresc să-și califice sau recalifice personalul;
• Persoanelor fizice care lucrează în domeniu, dar cărora le lipsește o recunoaștere formală a competențelor dobândite.

Descrierea ocupației

Meseria de izolator este practicată de persoanele care lucrează în domeniul construcțiilor pentru executarea lucrărilor de izolații termice la instalații și echipamente industriale, precum și pentru clădiri cu destinații diverse.

Competențe profesionale dobândite:

• Comunicare și numerație;
• Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației;
• Comunicare în limba modernă;
• Asigurarea calității;
• Dezvoltarea personală în scopul obținerii performanței;
• Igiena și securitatea muncii;
• Lucrul în echipă;
• Materiale pentru hidroizolații;
• Materiale pentru izolații termice și fonice;
• Hidroizolații la acoperișuri;
• Hidroizolații la pardoseli, subsoluri și bazine;
• Izolalații termice și fonice la construcții;
• Izolații anticorosive la elementele de construcții.

Curricula cursului

• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
• Aplicarea normelor de protecție a mediului;
• Asigurarea calității lucrărilor executate;
• Întreținerea echipamentelor de lucru;
• Asigurarea materialelor pentru lucrările de izolații;
• Pregătirea suprafețelor suport în vederea izolării termice;
• Realizarea izolațiilor termice la elementele de construcție și instalații;
• Executarea lucrărilor de protecție a izolațiilor termice;
• Montarea/demontarea schelelor si esafodajelor.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare Nivel 1 – cu durata de 360 ore 120 teorie și 240 practică.

Condiții de înscriere

Absolvent de 10 clase.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting