Curs online DPO – Data Protection Officer

Projects

Cursul de specializare de 180 de ore, acreditat ANC de responsabil cu protecția datelor pregătit de Corporactive împreună cu Tudor Galoș Consulting este un curs diferit bazat pe PBL – problem-based learning. Astfel, pe parcursul celor opt module cursanții se vor lovi de probleme reale de protecție a datelor cu caracter personal întâlnite atât în România cât și în străinătate, în special în privința conformității la GDPR a măsurilor de prevenție a răspândirii COVID-19.

Cursanții vor trebui să lucreze în echipe pentru a rezolva diversele situații, aplicând cunoștințele livrate la curs și analizând problemele din toate unghiurile posibile pentru a identifica soluțiile corecte.

În cadrul acestui training cursanții vor avea șansa să învețe despre importanța protecției datelor cu caracter personal, despre drepturile și obligațiile organizațiilor și ale oamenilor, despre modul în care o organizație trebuie să monitorizeze conformitatea cu legile privind protecția datelor cu caracter personal, ce trebuie și ce nu trebuie să facă un responsabil cu protecția datelor, modul în care acesta parteneriază cu autoritățile de supraveghere precum și cum trebuie să gestioneze riscurile inclusiv riscurile de securitate tehnică.

Tudor Galoș are o experiență de peste 18 ani în business, iar de peste doi ani conduce propriul său cabinet de consultanță de business, coordonând proiecte de aliniere la cerințele GDPR la peste 80 de clienți din diverse domenii: retail, e-tail, servicii business, sănătate, marketing, construcții, asigurări, financiar etc.

Cursul are următoarea structură:

 

Module acoperite din planul de pregătire ANC

Modulul 1 – Noțiuni introductive;
Modulul 2 – Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal;
Modulul 3 – Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
Modulul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare;
Modulul 5 – Activități aferente rolului de DPO. Elaborarea planului de lucru;
Modulul 6 – Relația cu autoritatea de supraveghere.
Modulul 7 – Rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor.
Modulul 8 – Modulul 8: Managementul riscului și securitatea informației.

Condiții de înscriere

• Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Durata cursului

180 ore, din care 60 teorie și 120 practică

Curs realizat în colaborare cu:

    Înscrie-te la Curs online DPO - Data Protection Officer

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.