Șef de sală restaurant

Projects

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting

Cursul îşi propune dezvoltarea competenţelor de organizare, îndrumare şi control al tuturor activităţilor specifice, derulate în salonul restaurant, precum şi aplicarea reglementărilor legale privind protecţia consumatorului.

Cui se adresează acest curs?

• Persoanelor care își doresc să avanseze în carieră, fiind deja calificați în meseria de ospătar (chelner);
• Persoanelor care își doresc să asimileze principiile și tehnicile de bază ale activității în restaurant/bar și să își dezvolte abilitățile necesare;
• Persoanelor care își doresc să beneficieze de o pregătire profesionistă alături de specialiști cu o vastă experiență în domeniu;
• Companiilor care doresc să-și califice și specializeze personalul pentru a-și îmbunătăți și crește calitatea serviciilor oferite clienților.

Descrierea ocupației

Șeful de sală al restaurantului răspunde de întreaga activitate din saloanele restaurantului. Ocupaţia necesită cunoştinţe temeinice de gastronomie (artă culinară), oenologie, simţ comercial, diplomaţie, amabilitate, o bună memorie vizuală şi aptitudini de conducător.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoașterea normelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Comunicarea interactivă la locul de muncă și comunicarea în limba străină;
• Dezvoltarea pregătirii profesionale;
• Munca în echipă;
• Utilizarea calculatorului;
• Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat;
• Aplicarea normelor SSM şi PSI;
• Organizarea locului de muncă;
• Prepararea băuturilor și servirea băuturilor;
• Promovarea ofertei de produse şi băuturi a restaurantului;
• Gestionarea produselor și îmbunătăţirea calităţii serviciilor;
• Îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de specializare – 180 ore (60 ore teorie + 120 ore practică)

Condiții de înscriere

Absolvent de studii medii (Şcoala profesională/Liceul);
Experienţă minim 1 an în meseria de ospătar;
Diploma de calificare ca ospătar.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• Copie certificat calificare curs ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentație;
• CV.

Pentru moment, acest curs nu se mai regăsește în portofoliul Corporactive Consulting