Contabil

Projects

Cursul de contabil este menit a devoala o disciplină aparent aridă şi a o transforma în principalul instrument de lucru în activitatea unui manager. Cursul de contabilitate își propune să vă inițieze în domeniul vast al contabilității și să vă învețe pornind de la un nivel minim de cunoștințe, o meserie căutată pe piața actuală a forței de muncă, ce vă va deschide o multitudine de oportunități. Cursul este construit cu preponderenţă în jurul aplicaţiilor practice, prin intermediul cărora se fixează principalele concepte şi indicatori financiari precum şi utilitatea lor imediată în gestionarea unei afaceri.

Cui se adresează acest curs?

• Middle management din diverse departamente;
• Manageri şi specialişti care nu au experienţă în domeniul financiar-contabil (ex: persoane care lucrează în vânzări şi marketing, resurse umane, IT, administraţie, personalul tehnic);
• Persoane care doresc să își însușească noțiuni de contabilitate a întreprinderii;
• Antreprenori.

Competențe profesionale dobândite:

• Comunicarea interpersonală și lucrul în echipă;
• Dezvoltarea profesională;
• Planificarea activității;
• Gestionarea și arhivarea documentelor;
• Utilizarea PC;
• Întocmirea/completarea documentelor primare;
• Contarea operațiunilor patrimoniale;
• Efectuarea de calcule specifice;
• Completarea registrelor contabile;
• Întocmirea balanței de verificare;
• Evaluarea patrimonială;
• Întocmirea bilanțului contabil;
• Transmiterea documentelor specifice.

Curricula cursului

• Rolul contabilității la nivelul companiei;
• Documentele contabile ale companiei;
• Înregistrarea operațiunilor economice;
• Definirea unor instrumente şi noţiuni financiar-contabile importante şi familiarizarea participanților cu “punctul de vedere financiar-contabil”;
• Prezentarea situaţiilor financiare şi a elementelor lor principale;
• Înțelegerea interdependenţei dintre documentele justificative,
balanţă, bilanţ şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor;
• Interpretarea informaţiilor dn situaţiile financiare.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de inițiere cu durata de 35 de ore – 20 ore teorie și 15 ore practică.

Condiții de înscriere

Absolvent de 10 clase sau școală profesională.

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Contabil

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.