Administrator pensiune turistică

Projects

Cursul îşi propune formarea competenţelor privind organizarea activităţilor de prestare a serviciilor specifice de cazare, producţie culinară, servire, promovare, agrement şi animaţie în pensiunea turistică.

Cui se adresează acest curs?

• Companiilor care doresc să-și califice personalul în vederea creșterii motivării acestora și îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților;
• Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului și industria ospitalității, respectând cerințele UE;
• Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de calificare;
• Persoanelor care vor să-și însușească cunoștințele necesare gestionării unei unități de cazare, de la cei mai buni specialiști în domeniul turismului.

Descrierea ocupației

Administratorul de pensiune turistică conduce activitatea personalului de serviciu, supraveghează respectarea regulamentului de ordine interioară al pensiunii şi stabileşte necesarul de materiale şi accesorii utile funcţionării pensiunii în condiţii de performanţă. Pentru a putea valorifica potenţialul turistic şi specificul local, administratorul de pensiune turistică promovează direct produsul turistic în cadrul unor activităţi specifice programului opţional oferit turiştilor.

Competențe profesionale dobândite:

• Cunoașterea normelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• Comunicarea eficientă la locul de muncă;
• Munca în echipa multidisciplinară;
• Gestionarea informaţiilor cu ajutorul calculatorului;
• Promovarea imaginii pensiunii;
• Organizarea activităţii în cadrul pensiunii turistice;
• Urmărirea aplicării NPM şi NPSI;
• Verificarea gestionării financiare;
• Promovarea directă a produsului turistic;
• Încheierea contractelor cu clienţii;
• Efectuarea operaţiilor specifice de cazare şi alimentaţie;
• Asigurarea unui climat favorabil turiştilor;
• Oferirea serviciilor pensiunii către client;
• Organizarea programelor turistice opţionale;
• Oferirea informaţiilor de interes turistic;
• Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor.

Acreditat ANC

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale.

Durata cursului

Curs de calificare Nivel 2 – 720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică)

Condiții de înscriere

Absolvent de studii medii (Liceu)

Acte necesare

• Copie CI;
• Copie ultima diplomă de studii;
• CV.

    Înscrie-te la Curs: Administrator pensiune turistică

    Te vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru mai multe informații.